ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก 17 เม.ย.63