ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ นักจัดการงานทั่วไป และ พนังงานบริการ

Sorry, this entry is only available in Thai.