ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-09-e-bidding-gate