ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)