ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ ประเมิน คัดกรอง สุขภาพจิตประชาชน ที่เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี