บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ระบบการให้บริการผู้ป่วยด้วยโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (JHOS) ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Sorry, this entry is only available in Thai.