บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

เรียนผู้รับบริการ

ทางกลุ่มงานเภสัชกรรม ขอเปิดบริการรับยาไปรษณีย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

โดยเวลาในการเปิดให้บริการ ในวันและเวลาราชการ 08.30-13.30 น.

หากนอกเหนือเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการครั้งถัดไปและคืนเงินค่าบริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 095-6521026 ก่อนรับบริการ