ทีม MCATT ส.เด็กอีสาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กรณีกราดยิง ที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู