ทีม MCATT ส.เด็กอีสาน ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชน ในพื้นที่ชุมชน ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู