ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตประชาชนในช่วงการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019