จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการระบบดูแลช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในโรงเรียนพื้นที่นำร่องจังหวัดขอนแก่น วัยรุ่นติดเกราะ