จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูเชี่ยวชาญสุขภาพจิต Good Teacher Plus Mental Health ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในโรงเรียน พื้นที่นำร่องจังหวัดขอนแก่น วัยรุ่นติดเกราะ “Mental Health Shield for Youth”