คณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วย พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดอาคารแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและพิธีเปิดสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน โดย นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กล่าวรายงาน

Sorry, this entry is only available in Thai.