ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าของกองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

🎊🎊ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าของกองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ก่อประโยชน์ แก่ผู้มารับบริการและชุมชน และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์

👛กระเป๋าผ้า ขนาด 21*25.5 เซนติเมตร

มี 3 ลาย ได้แก่

👔ลายโลโก้กองทุนฯ

👕ลายเด็กผู้ชาย (SORA)

👚ลายเด็กผู้หญิง (PINGKU)

ราคาใบละ 59 บาท

📮ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนสินค้าได้ด้วยตนเองที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าขนส่ง) สามารถทักข้อความเพจเฟสบุค กองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

🧧ใบเสร็จสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้