ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

กรมสุขภาพจิตขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่19 ประจำปี 2563
Mental Health in the COVID-19 Pandemic
สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า การประชุุมแนวใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference Live Steaming, Facebook และ Youtube
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียนฟรี และดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการได้ที่ aimhc.dmh.go.th ตั้งแต่ 15 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563