ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ 24-26 กค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://aimhc.dmh.go.th *รับลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น

Sorry, this entry is only available in Thai.