กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 7 “ช่วงเวลาพิเศษกับคนที่เรารัก(ครู/ผู้ปกครองในดวงใจ) และเสริมแรงอย่างไรให้คงพฤติกรรมดีต่อเนื่อง”