การตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี2561 รอบ2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต (น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์) และคณะ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3

Sorry, this entry is only available in Thai.