ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการวิถีใหม่ (New Normal Service) พร้อมกับความทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี (EMS: Environment and Modernize Service)