ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ภายในงาน “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”จังหวัดขอนแก่น ณ สนามเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยประธานในพิธี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนเข้ารับบริการในบูธ ทั้งสิ้น 111 คน

งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ-สว 09-11-61