เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูและแนว ปีที่ 2 ฝึกจิตให้เห็นหัวใจ เพื่อการรับรู้เข้าใจอารมณ์เด็ก (GEN Z)