สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการทบทวนและทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่1 โดยมี พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมทบทวนแผนของสถาบัน โดย ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

โครงการทบทวนและจัดทำแผนครั้งที่1 20-09-61