วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่าย (จิตแพทย์พี่เลี้ยง)

S__24125477