ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู หมอ พ่อแม่ ปีการศึกษา 2566