พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีม พร้อมผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดอาคาร พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอาคารเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 22-07-61