พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเทศกาลมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงกรานต์ Necam 11-04-61