ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง