ท่าทางประกอบเพลง

ท่าทางประกอบเพลง ฝึกสมาธิ ขั้นนำก่อนเข้าสู่การเรียน

1. เพลงดั่งดอกไม้บาน
2. เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
3. เพลงฉันคือเมฆ