ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิตโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนเขตสุขภาพจิตที่ 7 (Case conference)