การเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผ่านการนำเสนอระบบโลกเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม MetaVerse Spatial

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผ่านการนำเสนอระบบโลกเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม MetaVerse Spatial

สามารถเยี่ยมชมผ่าน web browser ในคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่าน Application บน Smartphone

คลิกที่นี่