กราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการของกรมสุขภาพจิต วันนี้ (๑๒ ธ.ค. ๖๑) ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และเสริมพลัง ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อประโยชน์แก่เด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ ๗,๘ ต่อไป

Presentation4