แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (87 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (59 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (56 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (49 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (48 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (49 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (50 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (41 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (47 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (48 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (55 downloads)
 12. ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็ก (17 downloads)