RICD Logo

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คลินิกนอกเวลา เปิดให้บริการ อังคาร 16:30 - 20:30น. และ เสาร์ 8:30 - 15:00น.

ระบบนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน โดยมีอายุตั้งแต่แรกเกิด-18 ปีบริบูรณ์

ตารางนัดหมาย

สถานะการจอง

คิวนัดว่าง
รอการยืนยัน
อนุมัติการนัด
รับบริการแล้ว
ไม่มาตามนัด

282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร 0-4391-0770 ถึง 1
โทรสาร 0-4391-0772