แบบสอบวัดภาวะซึมเศร้าในเด็ก

คำชี้แจง: ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน? กรุณาเลือก “/” ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด

เลขบัตรประชาชน:

เลขผู้ป่วย(HN):

คำนำหน้าชื่อ:

ชื่อ:

นามสกุล:
1. ก) ฉันรู้สึกเศร้านานๆครั้ง ข) ฉันรู้สึกเศร้าบ่อยครั้ง ค) ฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลา
2. ก) อะไรๆก็มีอุปสรรคไปเสียหมด ข) ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดี ค) สิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีสำหรับฉัน
3. ก) ฉันทำอะไรๆได้ค่อนข้างดี ข) ฉันทำผิดพลาดหลายอย่าง ค) ฉันทำอะไรผิดพลาดไปหมด
4. ก) ฉันรู้สึกสนุกกับหลายสิ่งหลายอย่าง ข) ฉันรู้สึกสนุกกับบางสิ่งบางอย่าง ค) ไม่มีอะไรสนุกสนานเลยสำหรับฉัน
5. ก) ฉันทำตัวไม่ดีเสมอ ข) ฉันทำตัวไม่ดีบ่อยครั้ง ค) ฉันทำตัวไม่ดีนานๆที
6. ก) นานๆครั้งฉันจะคิดถึงสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับฉัน ข) ฉันวิตกว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับฉัน ค) จะต้องมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับฉันแน่ๆ
7. ก) ฉันเกลียดตัวเอง ข) ฉันไม่ชอบตัวเอง ค) ฉันชอบตัวเอง
8. ก) สิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน ข) สิ่งเลวร้ายหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน ค) สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่ความผิดของฉัน
9. ก) ฉันไม่คิดจะฆ่าตัวตาย ข) ฉันคิดถึงการฆ่าตัวตาย ค) ฉันต้องการฆ่าตัวตาย
10. ก) ฉันรู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน ข) ฉันรู้สึกอยากร้องไห้บ่อยครั้ง ค) ฉันรู้สึกอยากร้องไห้นานๆครั้ง
11. ก) ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจตลอดเวลา ข) ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจบ่อยครั้ง ค) ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจนานๆครั้ง
12. ก) ฉันชอบอยู่กับคนอื่น ข) ฉันไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอื่น ค) ฉันไม่ต้องการอยู่กับใครเลย
13. ก) ฉันไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยตนเอง ข) ฉันตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ลำบาก ค) ฉันตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ง่าย
14. ก) ฉันเป็นคนหน้าตาดี ข) ฉันเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดี ค) ฉันเป็นคนหน้าตาน่าเกลียด
15. ก) ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักทุกครั้งที่ทำการบ้าน ข) ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักบ่อยครั้งเวลาทำการบ้าน ค) การทำการบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับฉัน
16. ก) ฉันนอนไม่หลับทุกคืน ข) ฉันนอนไม่หลับหลายคืน ค) ฉันนอนหลับสบาย
17. ก) ฉันรู้สึกเหนื่อยนานๆครั้ง ข) ฉันรู้สึกเหนื่อยบ่อยครั้ง ค) ฉันรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
18. ก) มีหลายวันที่ฉันไม่รู้สึกอยากกินอาหาร ข) มีบางวันที่ฉันไม่รู้สึกอยากกินอาหาร ค) ฉันกินอาหารได้ดี
19. ก) ฉันไม่กังวลกับการเจ็บป่วย ข) ฉันกังวลกับการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง ค) ฉันกังวลกับการเจ็บป่วยตลอดเวลา
20. ก) ฉันไม่รู้สึกเหงา ข) ฉันรู้สึกเหงาบ่อยๆ ค) ฉันรู้สึกเหงาตลอดเวลา
21. ก) ฉันไม่รู้สึกสนุกเลยเวลาอยู่ที่โรงเรียน ข) ฉันรู้สึกสนุกนานๆครั้งเวลาที่อยู่โรงเรียน ค) ฉันรู้สึกสนุกบ่อยครั้งเวลาที่อยู่โรงเรียน
22. ก) ฉันมีเพื่อนมาก ข) ฉันมีเพื่อนไม่กี่คนและอยากมีมากกว่านี้ ค) ฉันไม่มีเพื่อนเลย
23. ก) การเรียนของฉันอยู่ในขั้นใช้ได้ดี ข) การเรียนของฉันไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน ค) การเรียนของฉันแย่ลงมาก
24. ก) ฉันทำอะไรไม่ได้ดีเท่าคนอื่น ข) ฉันทำอะไรได้ดีเท่าคนอื่นถ้าฉันพยายาม ค) ฉันทำได้ดีพอๆกับคนอื่นอยู่แล้ว
25. ก) ไม่มีใครรักฉันจริง ข) ฉันไม่แน่ใจว่ามีใครรักฉันหรือเปล่า ค) ใครๆก็ฉันรักฉัน
26. ก) ฉันทำตามคำสั่งที่ได้รับเสมอ ข) ฉันไม่ทำตามคำสั่งบ่อยครั้ง ค) ฉันไม่เคยทำตามคำสั่ง
27. ก) ฉันเข้ากับคนอื่นได้ดี ข) ฉันทะเลาะกับคนอื่นบ่อยครั้ง ค) ฉันทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลา

กรอกรหัสยืนยันตามรูปภาพด้านบน